Koszyk 0 x

Moje Konto

Masz pytania? Zadzwoń lub Napisz do nas!

tel. 505 529 843

email: bok@bajkowewnetrza.pl

Logo2

 

Dane do przelewów:

Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska-Janus

PKO BP, nr konta: 71 1020 4317 0000 5302 0534 5493

 

Regulamin zakupów w sklepie Internetowym www.bajkowewnetrza.pl

 

PRZEDSIĘBIORCA

 • Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem bajkowewnetrza.pl   jest Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus, ul. Odrodzenia 97b, 26-600 Radom.
 • Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod pod adresem poczty elektronicznej bok@bajkowewnetrza.pl  bądź poprzez formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu w panelu klienta, na witrynie sklepu.

 

ZAMAWIANIE TOWARÓW

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.bajkowewnetrza.pl
 • Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.
 • Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 • Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.

 

JAK KUPOWAĆ – szczegółowa instrukcja

 • Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę “DODAJ DO KOSZYKA“.
 • Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.
 • Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.
 • Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę “KOSZYK”
 • Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
 • Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia oraz dane konta do realizacji przelewu za zamówione produkty.

 

CENY

 • Ceny na stronie podawane są w złotych polskich.
 • Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 • Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki w wysokości 16 zł.
 • Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 • Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej widniejące jako dostępne są towarami produkowanymi i szytymi na zamówienie.
 • W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

 • W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
 • Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane  zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności ? kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

 

SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 •  Dostawy towaru realizowane są jedynie terenie Polski i wybranych krajów Europy.
 • Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 4 dni roboczych od jego złożenia i zaksięgowania wpłaty na koncie.
 • Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 16 dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.
 • Łączny czas realizacji zamówienia nie powinien więc być dłuższy niż 20 dni roboczych.
 • Przesyłki wysyłane są kurierem pocztowym – przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 • Przesyłki zagraniczne – czas realizacji zgodnie z terminem podanym przez kuriera lądowego lub lotniczego.
 • Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

 

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 • Płatności za zamówienie należy dokonać na wskazany na stronie oraz w wiadomości mailowej nr konta poprzez realizację przelewu bankowego.

 

UMOWA

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu bajkowewnetrza.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako “Kodeks cywilny”).

 

WYKONANIE UMOWY, TERMIN

 • Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty na koncie lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.
 • Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 20 dni roboczych.
 • W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do sklepu, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

 

KOSZT DOSTAWY

 Dostawy realizujemy jedynie na Polski oraz wybranych krajów Europy.

 • Koszt dostawy wynosi 16 zł na terenie Polski
 • Koszt dostawy na terenie Europy ustalany jest wg. cennika dostaw kurierskich

 

ZWROT ZAMÓWIENIA  odstąpienie od umowy

 •  Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i sklepu podlegają zwrotowi.
 • Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

Bajkowe Wnętrza,  ul. Stanisława Zbrowskiego 61D, 26-600 Radom

Do zwracanego towaru należy dołączyć Fakturę Zakupu oraz Formularz Zwrotu Towaru do pobrania po kliknięciu w poniższy link:

>>> KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ZWROTU TOWARU <<<

 • Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty wysyłki i zwrotu rzeczy do sklepu (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
 • Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi na wskazany przez niego nr rachunku bankowego w ciagu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.
 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwrotom nie podlegają: 
  • Produkty szyte na zamówienie: pościele, rożki, kokony, zasłony, prześcieradła, baldachimy , maty do zabawy, śpiworki, kocyki, otulacze
 • Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 

REKLAMACJA

 • Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później i jeśli nie zawiadomił Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację  poprzez wypełnienie i odesłanie formularza reklamacyjnego.
 • Roszczenia wynikające z gwarancji, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

Adres do zwrotów

Bajkowe Wnętrza,  ul. Stanisława Zbrowskiego 61D, 26-600 Radom

 • W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 • Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji złożonej przez klienta.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.
 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 • W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 • Przesyłkę z reklamowanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Do każdego zakupionego towaru dołączona jest faktura.

 

DANE OSOBOWE – Bezpieczeństwo i ochrona

 • Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego bajkowewnetrza.pl jest Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus, ul. Odrodzenia 97b, 26-600 Radom
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 • Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy ? Handel Rowerami Patrycja Podogrocka, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

 

PLIKI COOKIES

 • Serwis bajkowewnetrza wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie www.bajkowewnetrza.pl

 

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 31.10.2021

Bajkowe Wnętrza
X