Koszyk 0 x

Moje Konto

KONTAKT I REGULAMIN

Masz pytania? Napisz do nas!

email: bok@bajkowewnetrza.pl

Dane do przelewów:

Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska-Janus

PKO BP, nr konta: 71 1020 4317 0000 5302 0534 5493

 

Regulamin zakupów w sklepie Internetowym www.bajkowewnetrza.pl

PRZEDSIĘBIORCA

 • Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem bajkowewnetrza.pl   jest Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus, ul. Odrodzenia 97b, 26-600 Radom, zarejestrowana w CEIDG pod nr NIP 948 229 27 89, REGON 521378011
 • Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod pod adresem poczty elektronicznej bok@bajkowewnetrza.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 505 529 843 lub pisemnie pod adresem: Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus, ul. Stanisława Zbrowskiego 61d, 26-600 Radom

 

ZAMAWIANIE TOWARÓW

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.bajkowewnetrzakids.pl
 • Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie oraz zaakceptować regulamin.
 • Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej w opisie każdego z produktów znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 • Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.

JAK KUPOWAĆ – szczegółowa instrukcja

 • Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę “DODAJ DO KOSZYKA“.
 • Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.
 • Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.
 • Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę “KOSZYK”
 • Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
 • Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia oraz dane konta do realizacji przelewu za zamówione produkty. Przelewu można również dokonać za pomocą operatora płatności Przelewy24 na naszej stronie.

CENY

 • Ceny na stronie podawane są w złotych polskich.
 • Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 • Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki w wysokości podanej przy składaniu zamówienia.
 • Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

 • Wszystkie towary przedstawiane na stronie internetowej widniejące jako dostępne są towarami produkowanymi i szytymi na zamówienie pod klienta.
 • W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów lub skończeniu się tkaniny w hurtowni, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia w ciągu 14 dni od jego złożenia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

 • W przypadku braku danego towaru, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).
 • Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane  zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności  kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 •  Dostawy towaru realizowane są jedynie terenie Polski i wybranych krajów Europy.
 • Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 4 dni roboczych od jego złożenia i zaksięgowania wpłaty na koncie.
 • Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 26 dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.
 • Łączny czas realizacji zamówienia nie powinien więc być dłuższy niż 30 dni roboczych.
 • Przesyłki wysyłane są kurierem pocztowym – przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
 • Przesyłki zagraniczne – czas realizacji zgodnie z terminem podanym przez kuriera lądowego lub lotniczego.
 • Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 • Płatności za zamówienie należy dokonać na wskazany na stronie oraz w wiadomości mailowej nr konta poprzez realizację przelewu bankowego lub poprzez dokonanie płatności poprzez operatora płatności Przelewy24.

UMOWA

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu bajkowewnetrza.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako “Kodeks cywilny”).

WYKONANIE UMOWY, TERMIN

 • Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 20 dni roboczych od złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty na koncie lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.
 • Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 20 dni roboczych.
 • W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do sklepu, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu zamówienia towaru.

KOSZT DOSTAWY

 Dostawy realizujemy jedynie na Polski oraz wybranych krajów Europy.

 • Koszt dostawy paczki standardowej wynosi 19 zł na terenie Polski
 • Koszt dostawy większych paczek gabarytowych wyliczany jest wg. cennika dostaw kurierskich
 • Koszt dostawy na terenie Europy ustalany jest wg. cennika dostaw kurierskich

ZWROT ZAMÓWIENIA i  odstąpienie od umowy

 •  Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i sklepu podlegają zwrotowi.
 • Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w stanie nowym, nieużywanym w przeciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

Bajkowe Wnętrza,  ul. Stanisława Zbrowskiego 61D, 26-600 Radom

Do zwracanego towaru należy dołączyć Fakturę Zakupu oraz Formularz Zwrotu Towaru do pobrania po kliknięciu w poniższy link:

>>> KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ZWROTU TOWARU <<<

 • Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty wysyłki i zwrotu rzeczy do sklepu (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
 • Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi na wskazany przez niego nr rachunku bankowego w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.
 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania, prania, zabrudzeń oraz musi posiadać oryginalne metki.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

REKLAMACJA

 • Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później i jeśli nie zawiadomił Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację  poprzez wypełnienie i odesłanie formularza reklamacyjnego oraz reklamowanego produktu.
 • Roszczenia wynikające z gwarancji, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska-Janus, ul. Stanisława Zbrowskiego 61d, 26-600 Radom

Adres do zwrotów

Bajkowe Wnętrza,  ul. Stanisława Zbrowskiego 61D, 26-600 Radom

 • W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 • Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji złożonej przez klienta.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.
 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi na wskazany przez niego adres wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 • W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
 • Przesyłkę z reklamowanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Do każdego zakupionego towaru dołączona jest faktura. Faktura wysyłana jest w formie elektronicznej na podany podczas składania zamówienia adres email.

DANE OSOBOWE – Bezpieczeństwo i ochrona

 • Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego bajkowewnetrza.pl jest  Marta Jagłowska – Janus, ul. Odrodzenia 97b, 26-600 Radom
 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
 • Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy Bajkowe Wnętrza Marta Jagłowska – Janus, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

Twoje dane przetwarzane są na następujące cele związane z funkcjonowaniem Sklepu:

Cel przetwarzania Rodzaj przetwarzanych danych Podstawa prawna przetwarzania
Obsługa zamówień w Sklepie, obsługa kont klientów w Sklepie Dane identyfikacyjne i kontaktowe klienta (adres e-mail i inne dane konieczne do realizacji zamówienia).

Szczegóły i historia realizacji zamówienia.

Umowa zawarta z Tobą jako klientem Sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Kontakt z Tobą, obsługa zapytań Dane identyfikacyjne i inne informacje, które podasz nam w formularzu kontaktowym lub w innej korespondencji.

Historia korespondencji.

Nasz prawnie uzasadniony interes do zapewnienia komunikacji z osobami, które przesyłają nam zapytanie /korespondencję – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Obsługa reklamacji i inna obsługa posprzedażowa (np. w przypadku odstąpienia od umowy) Dane identyfikacyjne i kontaktowe klienta. Szczegóły i historia realizacji zamówienia. Historia korespondencji. Nasz prawnie uzasadniony interes do obsługi reklamacji oraz realizowania procedury odstąpień od umowy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Archiwum Wszystkie dane wymienione w niniejszej tabeli, wpływające od klientów i użytkowników Sklepu na różne cele Nasz prawnie uzasadniony interes do zabezpieczenia danych na potrzeby ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń oraz na potrzeby wykazania przestrzegania obowiązków wynikających z RODO – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Księgowość, cele podatkowe Dane identyfikacyjne i kontaktowe klienta.
Szczegóły faktur.
Realizacja obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Analiza i statystyka sprzedaży w Sklepie Statystyki sprzedaży w sklepie oraz zachowań użytkowników (ruchu) na Stronie Internetowej Nasz prawnie uzasadniony interes do prowadzenia analiz biznesowych w celu optymalizacji swej działalności. W zakresie statystyk ruchu na Stronie – prawnie uzasadniony interes wynikający z udzielenia przez Ciebie zgody na pliki cookies – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Cele marketingowe Dane o historii przeglądania zawartości Sklepu, historia zakupów, cechy demograficzne (wiek, płeć itp.) i inne cechy charakteryzujące grupy docelowe (segmenty klientów) Nasz prawnie uzasadniony interes do prowadzenia marketingu własnych produktów i usług, przy czym działania marketingowe związane z wykorzystaniem plików cookies i/lub komunikacja marketingowa kierowana bezpośrednio do Ciebie wymagają uprzedniej Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podanie powyższych danych przez Ciebie nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne do tego, by zrealizować Twoje zamówienie, wystawić Ci fakturę, powiadomić Cię o statusie zamówienia, odpowiedzieć na Twoje zapytanie bądź reklamację itd.

# Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane związane ze złożeniem w Sklepie zamówienia przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne do wykonania zamówienia, a także według przepisów księgowo-podatkowych.

Oprócz tego będziemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych powyżej w tabeli (a zatem do momentu ustania naszego interesu prawnego, umożliwiającego nam przetwarzanie, albo do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu co do przetwarzania, ewentualnie do czasu wycofania przez Ciebie zgody marketingowej – jeśli takiej nam udzieliłeś). Dalsze przetwarzanie będzie możliwe jedynie w przypadku, gdy będzie ciążył na nas jako administratorze taki obowiązek prawny (w szczególności cele podatkowe) oraz ewentualnie na cele archiwalne dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami (do czasu przedawnienia takich roszczeń).

# Komu przekazujemy Twoje dane?

W naszej działalności korzystamy z usług innych współpracujących firm, dlatego Twoje dane mogą być przez nas powierzane: firmie dostarczającej nam oprogramowanie do prowadzenia Sklepu, firmie księgowej, hostingodawcy naszej Strony Internetowej, hostingodawcy naszej poczty elektronicznej, agencji reklamowej, innym firmom, z których usług i narzędzi marketingowych korzystamy. Twoje dane są też przekazywane firmom kurierskim i ew. pośrednikom płatności w celu realizacji Twojego zamówienia, przy czym firmy te są odrębnymi administratorami danych osobowych.

# Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Zobowiązujemy się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych oraz do zagwarantowania Ci możliwości wykonania swoich praw. Możesz wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów, wysyłając do nas wiadomość e-mail na bok@bajkowewnetrza.pl lub kontaktując się z nami pisemnie pod adresem Bajkowe Wnętrza – Marta Jagłowska-Janus, ul. Odrodzenia 97b, 26-600 Radom

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem Twoich danych masz prawo do:

 • żądania od Nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie Twojej osoby;
 • sprostowania swoich danych;
 • usunięcia swoich danych, jeżeli nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane, albo nie posiadamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli taką wyraziłeś;
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, jeśli przetwarzamy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przez nas przetwarzane niezgodnie z prawem.

PLIKI COOKIES

 • Serwis bajkowewnetrza wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie www.bajkowewnetrzakids.pl

DATA PUBLIKACJI REGULAMINU: 28.03.2023

Bajkowe Wnętrza
X